Home

Flyer-single

4 p.m, Schwarzenberg Palace

Mirror of the Invisible    

Performance dates/Termíny všech performance: 24.6. (En), 26.6.(Cz), 28.6.(En), 30.6.(Cz), 3.8.(Cz), 5.8.(En), 7.8.(Cz)

Performance in the accompanying program of exhibition Vanity Fair. Academy of Fine Arts Graduates 2016. The event includes admission and tour of the permanent exhibition Baroque in Bohemia for free. A performance exploring the building of stories and connections, a mapping of presence and absence told through artworks and spaces of the museum.

(in English / free entry)
Zrcadlo neviditelného     16.00, Schwarzenberský palác
Performancev rámci doprovodného programu výstavy Diplomanti AVU. Vanity Fair. Součástí akce je vstup a prohlídka stálé expozice Baroko v Čechách zdarma. Zrcadlo neviditelného je performance zkoumající stavbu příběhů a souvislostí, a mapující přítomnost i nepřítomnost prostřednictvím uměleckých děl a prostorů galerie.

V anglickém jazyce
Vstup zdarma

Poslední dva roky jsem cestovala mezi Stockholmem, Uppsalou a Prahou, sbírala příběhy, suvenýry, obrazy a zvuky. Sledovala jsem cesty mezi dvěma bronzovými koňmi ze 17. století, které vytvořil sochař ze dvora Rudolfa II., Adriaen de Vries. Původní sochy jsou ve Stockholmu, ale je i několik napodobenin, které jsem nafilmovala, zaznamenala a vkreslila do svých poznámek. Studium soch mě přivedlo k psaní dopisů lidem, kteří se na jejich příběhu podíleli – Adriaen de Vries, Albrecht z Valdštejna, královna Kristýna a Karel XVI. Gustav.

K vylíčení tohoto bádání jsem vyvinula přednášku – moderovanou prohlídku Schwarzenberského paláce využívaje dopisů, předmětů, vyobrazení a zvuků, které jsem na svých cestách nastřádala. Dopisy utváří scénář, který může posloužit jako průvodce různými uměleckými díly a sbírkami umístěnými ve Schwarzenberském paláci v Národní galerii a ve Valdštejnských zahradách na Malé Straně.

Předměty ukrývají tajemství, k jehož odhalení je zapotřebí pozornosti a soustředění. Vypráví příběhy o sporech ve válce i citech, promlouvají o síle, ale i křehkosti vztahů. Představují hierarchie moci a sítě závislosti, touhy a odříkání. Města, země a společnosti mění a některá díla se stávají svědky těchto změn a přenáší tuto změnu ve způsobu, jak jsou prezentována, hodnocena a jak je na ně nahlíženo lidmi a institucemi.